Na ndihmoni të blejmë më shumë libra për bibliotekën e shkollës

1 Campaigns Created|Tirana, Shqipëri
32.50%
$650.00 raised of $2,000.00 goal
Minimum amount is $1 Maximum amount is $2000
$

Na ndihmoni të shtojmë Katalogun e Bibliotekës sonë! Me shumë studentë të regjistruar, ne duhet t’i mbajmë raftet me libra të mjaftueshëm për t’u mundësuar të gjithë studentëve të lexojnë. Siç e dimë të gjithë, grumbullimi i librave për një biblioteke është i shtrenjtë!

Pavarësisht investimeve të fundit, sfida më e madhe e shkollës sonë është të vazhdojë me burimet për regjistrime të reja për t’u ofruar atyre përvojën më të mirë të mundshme të të mësuarit.

Ne synojmë të mbledhim 2,000 euro për të blerë libra të rinj për studentët tanë, nga mosha11 deri në15 . 

Me pasionin që kanë për librat, nxënësit e rinj do të vlerësojnë çdo gjë që mund të jepni, 5 euro do t’i lejojnë shkollës të blejë një libër të ri aventure, ndërsa 50 euro mund të blejnë 4 libra për gjuhën angleze.. 

Dhurimet e librave janë gjithashtu të mirëpritura!

Faleminderit,

Mësuesit, Studentët dhe Prindërit e Shkollës…


Emri i llogarisë: Akademi Foundation
Banka Kombëtare Tregtare
Kodi Swift: NCBAALTX
IBAN: AL0220511038009125CLTJCLALLA – ALL 

Emri i llogarisë: Akademi Foundation
Banka Kombëtare Tregtare
Kodi Swift: NCBAALTX
IBAN: AL7220511038009125CLTJCFUSDF – USD